Karcinom plic - současná léčebná strategie z pohledu ...

5.3.2010. Práce popisuje současnou problematiku karcinomu plic a zabývá se především moderními léčebnými trendy z pohledu pneumoonkologa.

Zprávy | GYNSTART

Kofein a těhotenství NIPS a malignita těhotné Antidepresiva a vrozené vady Léčba klimakterického syndromu Nové doporučení HPV vakcinace

DB - Databáze léčebných postupů »

Waldenströms Macroglobulinemia/Lymphoplasmacytic Lymphoma (Version 2.2015) Odborná společnost: © National Comprehensive Cancer Network, Inc.

Hidradenitis suppurativa |Česko-slovenská dermatologie ...

Hidradenitis suppurativa . Hidradenitis suppurativa is a chronic disease characterized by recurrent inflammatory nodules, sinus tracts with suppuration, abscesses and ...

Zhoubné nádory vulvy »

Informace o stránce. Autoři: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. (FN Motol, Gynekologicko-porodnická klinika)

Zaměstnanci | ÚHKT

Výuka. fakulta všeobecného lékařství ÚHKT ( v rámci UKEH ÚHKT a I.LF UK) IPVZ v rámci postgraduálního vzdělávání v oboru Vnitřní lékařství a ...

Nádory prsu - Metaplastický karcinom

Klasifikace nádorů prsu Klasifikační systém podle WHO Metaplastický karcinom Definice. Heterogenní skupina nádorů charakterizovaná duální kompozicí ...

Karcinomy nosohltanu - ZDN

Karcinomy nosohltanu představují téma zasahující do mnoha klinických i preklinických specializací. Tento článek má za cíl seznámit lékaře s jejich ...

Zaměstnanci | ÚHKT

Reg.číslo GA AV ČR IAA400500507 Název Nanobiotechnologie pro vytváření rozhraní mezi biologickým prostředím a umělými objekty Trvání

MENOPAUZA A STÁRNUTÍ KŮŽE

Časopis ženských lékařů G Y N E K O L O G - - email: MENOPAUZA A STÁRNUTÍ KŮŽE . Menopause and aging of the skin

X-Factor is Vitamin K2 - Czech Translation - Weston A Price

Poznámky pod čarou. Test na aktivátor X. Chemický test, který Price postupně začal používat na odhalení aktivátoru X v potravinách, byl původně ...

Seznam povolených zkratek - Městská nemocnice ostrava

Městská nemocnice ostrava ... µg - mikrogram 24ABPM - 24 hodinové ambulantní monitorování krevního tlaku
porno moceni zeni české zralé porno